Potenciály lokální ekonomiky v kontextu ekosystémových služeb

Dne 24. listopadu 2015 zavítalo více než 100 hostů do prostoru kláštera St. marienthal v Ostritzu nedaleko saského města Žitava za účelem účasti na konferenci s názvem "Potenicáoy lokální ekonomiky v kontextu ekosystémových služeb". Cílem tohoto setkání nebylo jen informovat účastníky o česko-polsko-německém projektu, v rámci kterého se tato konference konala, ale také je upozornit na výhody a přínosy podnikání šetrného k životnímu prostředí a odpora přeshraniční výměny informací mezi zúčastněnými firmami i dalšími veřejnými subjekty.

Přednášející z Česka, Německa i Polska informovali o činnosti svých podniků a jejich zodpovědnému postoji vůči životnímu prostředí a posilování regionálních ekonomických vazem. Za přátelské a uvolněné atmosféry účastníci navázali cenné  mezinárodní kontakty, ochutnali regionální produkty a samozřejmě diskutovali o potenciálním rozvoji regionu česko-polsko-německého Trojmezí. Organizátorům konference se tak podařilo uspořádat znalostně obohacující událost, která snad započne novou cestu k rozvoji tohoto regionu.

Pro kooperační projekt, v rámci kterého se konference konala, stále hledáme nové partnery z řad regionálních podniků z Ústeckého a Libereckého kraje, kteří by se rádi zapojili do přeshraniční hospodářské spolupráce v regionu česko-polsko-německého Trojmezí. V případě Vašeho zájmu se můžete příhlásit zde a projektoví partneři Vás rádi budou blíže informovat o možnostech spolupráce. Více informací o projektu naleznete zde, popř. u kontaktní osoby pro české zájemce: pan Vladan Hruška, e-mail: Vladan.Hruska@ujep.cz

Sborník z konference

Sborník s příspěvky referentů naleznete zde a je přístupný pouze účastníkům konference. V případe Vašeho zájmu o více informací nás kontaktujte na info@netsci.de.

Fachtagung in Räumlichkeiten des Klosters St. Marienthal in Ostritz

Äbtissin Sr. Mr. Regina Wollmann OCist, Klosterstift St. Marienthal begrüßte die Teilnehmer und sorgte für eine geistliche Einstimmung.

Abatyše Sr. Mr. Regina Wollmann z Kláštera St. Marienthal vítá účastníky konference

Herr Prof. Kramer begrüßt die Teilnehmer und begleite sie als Moderator durch die Veranstaltung.

Prof. Matthias Kramer - moderátor konference vítá účastníky

Herr Dr. Stephan Meyer, Mitglied des Sächsischen Landtages (CDU) sprach über die Nachhaltigkeitsstrategie des Freistaates Sachsen

Altabt em. Gregor Hencekl Donnersmarck OCist aus der Erzdiözese Wien erläuterte die Umweltenzyklika von Papst Franziskus und sprach über die Schöpfungsverantwortung.

Abt em. Gregor Hencekl Donnersmarck OCist

 

 HIPP setzt sich für Biodiversitätsschutz in der Lieferkette ein.

Frau Karin Pretzel, Verantwortliche für Nachhaltigkeitskommunikation der HIPPP GmbH & Co. Produktion KG, berichtete über den Umweltschutz bei der Firma HIPP.

Paní Karin Pretzel zástupkyně firmy HIPP GmbH & Co. Produktion KG

 

 

Mehr als 100 Teilnehmer sind angereist.

 

Herr Dr. Volker Wachendörfer, Vertreter der Deuschen Bundesstiftung Umwelt, fügt einleitende Worte zum Projektvorhaben.

 

Herr Martin Zika aus Varnsdorf berichtet über ein Dientleistungsportal für regionale Unternehmen vylep.info.

Pan Martin Zíka představuje regionální portál vylep.info.

Unternehmen aus der Region welche sich an der Durchführung des Projektes beteiligen.

Regionální firmy z Čech, Polska a Německa které se účastní projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Dr. Franz Ehrnsperger, Geschäftsführender Gesellschafter der Neumarkter lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG berichtete über die Nachhaltigkeitsstrategie in seinem Unternehmen.

Pan Dr. Franz Ehrnsperger ředitel pivovaru Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG

Mehr als 100 Teilnehmer sind angereist.

Konference se účastnilo více než 100 hostů.

 

Frau Anna Havelkova, Projektkoordinatorin, stellt das trinationale Projektvorhaben vor.

Slečna Anna Havelkova  představuje cíle mezinárodního  kooperačního projektu

Frau Anette Scheibe, Geschäftsführerin der TRIXI Park GmbH berichtet über die Beiträge zum Umweltschutz und der Stärkung der regionalen Wertschöpfungsketten.

Paní Anette Scheibe, ředitelka zábavního parku TRIXI Park GmbH

 

Als Erinnerung an die Tagung - handgemachte Lebkuchen von Frau Srbova aus Isergebirge.

Jako vzpomínka na konferenci - perníky od paní Srbové z Jizerských hor