„Regionální hodnotové řetězce v kontextu ekosystémových služeb a ochrany biodiverzity - na příkladu česko-polsko-saské pro-jektové spolupráce

Projektové období: 04/2015 - 09/2015

Financováno: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Německá spolková nadace životního prostředí)

V dnešní době globalizace se opět do popředí nákupních rozhodnutí dostávají sociální a ekologické aspekty. Stále více konzumentů sahá po bio-produktech a poptávka po regionálních výrobcích také stoupá. Spotřebou regionálních výrobků přispívá konzument nejen k zachování pracovních míst, ale udržuje také finanční prostředky a kupní sílu v regionu. Zejména v příhraničních oblastech je možné díky tomuto konceptu docílit pozitivních ekonomických efektů. Díky lokální ekonomice je možné, efektivně využívat lokální zdroje, v souladu s principy udržitelného rozvoje. Právě z těchto argumentů vychází aktuální projekt, který se pohybuje na hranici mezi ekologickými a ekonomickými aspekty lokální ekonomiky v regionu Trojzemí Česko-Polsko-Německo.

Více informací o tomto projektu získate v projektovém letáku zde.

V rámci tohoto projektu se dne 24. listopadu 2015 v Mezinárodním centru setkání St. Marienthal v Ostritz (SRN) koná odborná konference na téma "Potenciály lokální ekonomiky v kontextu ekosystémových služeb". Srdečně zveme zástupce firem všech velkostí i dovětví a zástupce veřejných subjektů. Informace o programu naleznete zde.

pozvanka_na_konferenci_dbu_projekt_cz-page2 pozvanka_na_konferenci_dbu_projekt_cz-page1 letak_projekt_dbu_cz-page2 letak_projekt_dbu_cz-page1