Potencjały tworzenia wartości regionalnej dzięki usługom ekosystemów

24 listopada 2015 r. do klasztoru St. Marienthal w Ostritz (k. Zgorzelca) przybyło ponad 100 gości, aby wziąć udział w konferencji nt. „Potencjały tworzenia wartości regionalnej dzięki usługom ekosystemów”. Konferencja odbyła się w ramach polsko-czesko-saksońskiego projektu współpracy pt. „Regionalne łańcuchy tworzenia wartości w kontekście usług ekosystemów i bioróżnorodności”. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarczego na obszarze pogranicza trzech krajów Polski, Czech i Niemiec dzięki wzmocnieniu łańcuchów tworzenia wartości, z uwzględnieniem usług ekosystemów. Taka forma współpracy daje wiele korzyści gospodarczych, nie tylko poszczególnym, uczestniczącym w projekcie przedsiębiorstwom, ale także całemu regionowi - wzmocniona zostanie gospodarka lokalna i tożsamość regionalna, powstają pozytywne efekty na rynku pracy, a siła nabywcza i zdolności finansowe pozostają w regionie. Projekt pozwala również zmniejszyć presję na środowisko. Opracowany w ramach projektu katalog wskaźników zapewni przedsiębiorstwom wiedzę nt. ich wzajemnych oddziaływań z ekosystemami, skonkretyzowanie kierunku ich rozwoju oraz przekazanie klientom, w odpowiedni sposób, informacji o wartości bioróżnorodności. Zwiększy to konkurencyjność i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionu.

Celem konferencji była nie tylko prezentacja założeń projektu, ale przede wszystkim przedstawienie możliwości i przykładów zarządzania w sposób przyjazny dla środowiska oraz wymiany transgranicznej pomiędzy przedsiębiorstwami, zainteresowanymi projektem. Przedstawiciele znanych powszechnie na rynku, dużych przedsiębiorstw, takich jak np. HIPP, zaprezentowali prośrodowiskowe działania swoich firm i podkreślali znaczenie odpowiedzialności w zarządzaniu. Również małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu przygranicznego Polski, Czech i Niemiec przedstawiły swoją politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wkład we wzmocnienie gospodarki regionalnej. W przyjaznej atmosferze nawiązały się nowe kontakty międzynarodowe, degustowano produkty regionalne i dyskutowano o potencjale rozwoju regionu „trójkąta”. Konferencja była pouczającym i motywującym spotkaniem, które pokazało nowe możliwości rozwoju regionalnego.

W ramach realizacji projektu poszukiwane są kolejne przedsiębiorstwa, które chcą zacieśniać współpracę gospodarczą w trójkącie granicznym Polski, Czech i Niemiec oraz chcą wykorzystać potencjał oferowany przez usługi ekosystemów.

Zarówno projekt, jak i konferencja jest dofinansowana przez DBU (Niemiecka Fundacja Federalna ds. ochrony środowiska).

Prezentacje tutaj

Osoba do kontaktu: Sabina Zaremba-Warnke, e-mail: s.zw@op.pl

 

 

 

 

Fachtagung in Räumlichkeiten des Klosters St. Marienthal in Ostritz

Äbtissin Sr. Mr. Regina Wollmann OCist, Klosterstift St. Marienthal begrüßte die Teilnehmer und sorgte für eine geistliche Einstimmung.

Äbtissin Sr. Mr. Regina Wollman, OCist

Herr Prof. Kramer begrüßt die Teilnehmer und begleite sie als Moderator durch die Veranstaltung.

Prof. Dr. Matthias Kramer NETSCI GmbH

Altabt em. Gregor Hencekl Donnersmarck OCist aus der Erzdiözese Wien erläuterte die Umweltenzyklika von Papst Franziskus und sprach über die Schöpfungsverantwortung.

Abt. em. Gregor Henckel Erzdiözese Wien

Herr Dr. Stephan Meyer, Mitglied des Sächsischen Landtages (CDU) sprach über die Nachhaltigkeitsstrategie des Freistaates Sachsen

Dr. Stephan Meyer

HIPP setzt sich für Biodiversitätsschutz in der Lieferkette ein.

Frau Karin Pretzel, Verantwortliche für Nachhaltigkeitskommunikation der HIPPP GmbH & Co. Produktion KG, berichtete über den Umweltschutz bei der Firma HIPP.

Karin Pretzel HIPP GmbH & Co. Produktion KG

 

 

Mehr als 100 Teilnehmer sind angereist.

 

Herr Dr. Volker Wachendörfer, Vertreter der Deuschen Bundesstiftung Umwelt, fügt einleitende Worte zum Projektvorhaben.

Dr. Volker Wachendörfer

Herr Martin Zika aus Varnsdorf berichtet über ein Dientleistungsportal für regionale Unternehmen vylep.info. Unternehmen aus der Region welche sich an der Durchführung des Projektes beteiligen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Dr. Franz Ehrnsperger, Geschäftsführender Gesellschafter der Neumarkter lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG berichtete über die Nachhaltigkeitsstrategie in seinem Unternehmen.

Dr. Franz Ehrnsperger Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG

Mehr als 100 Teilnehmer sind angereist.

 

Frau Anna Havelkova, Projektkoordinatorin, stellt das trinationale Projektvorhaben vor.

Anna Havelkova NETSCI GmbH

Frau Anette Scheibe, Geschäftsführerin der TRIXI Park GmbH berichtet über die Beiträge zum Umweltschutz und der Stärkung der regionalen Wertschöpfungsketten.

Anette Scheibe TRIXI Park GmbH

 

Als Erinnerung an die Tagung - handgemachte Lebkuchen von Frau Srbova aus Isergebirge.

Jako vzpomínka na konferenci - perníky od paní Srbové z Jizerských hor