Przewodnik praktyczny do zarządzania bioróżnorodnością i usługami ekosystemowymi w MŚP oraz regionalnymi łańcuchami tworzenia wartości

Publikacja w ramach projektu "Regionalne łańcuchy tworzenia wartości dodanej w kontekście usług ekosystemów i bioróżnorodności - na przykładzie czesko-polsko-niemieckiej współpracy projektowej“ finansowana przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Niniejszy przewodnik praktyczny jest bezpośrednią pochodną trójnarodowego, trwającego dwa lata projektu, w którym uczestniczyło 60 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z trójstyku granic Polska, Czechy, Niemcy, reprezentujących sześć różnych branż. Proponuje możliwości do zastosowania w MŚP, które dotychczas jeszcze nie obliczały wzajemnego oddziaływania z usługami ekosystemowymi i bioróżnorodnością. Skierowany jest również do MŚP, które już zajmują się tematem bioróżnorodności i usług ekosystemowych, ale jeszcze nie informują o tym w sposób jednolity na zewnątrz lub nie stosują jeszcze standardów / systemów zarządzania środowiskiem. Kolejną korzyścią dla użytkowników tego przewodnika jest duża przydatność metody, która ułatwia MŚP dostęp do tej tematyki, kieruje uwagę na jej najistotniejsze aspekty i oszczędza czas oraz zasoby, ponieważ materiały zostały przygotowane zgodnie ze specyfiką branż.

Download: 

  Druckauflösung  [11MB] geringere Auflösung [2 MB]

      Druckauflösung  [11MB] geringere Auflösung [3 MB]

     Druckauflösung  [13MB]  geringere Auflösung [3 MB]